by
 


Beställningsformulär

Vi har möjlighet att transportera två patienter samtidigt
Finns det möjlighet att samköra transporten med någon annan patient?
   
Till eller från Regionfinansierad vård?
Kan/Orkar patienten sitta under transporten?
Finns det vård eller övervakningsbehov under transporten? (exv känd smittorisk)
   
Beställare
Namn:
Telefon:
   
Patient
Namn:
Personnummer:
Telefon patient/närstående:
   
Adress:
Hämtninguppgifter:
   
Avlämningsuppgifter:
Datum/Tid:
Tid att passa:
v
+
-
Skapa flera bokningar för denna person
 
Övrigt:
Finns behov av bärhjälp?
Medresenär?
Hjälpmedel?
   
Övriga upplysningar:

Beställ

Beställning via telefon

020-370 370

Vårt åtagande gällande väntetider

Förbeställd transport (dvs beställning som gjorts minst 12 timmar innan önskad tid för hämtning)
  • Vid transport till sjukvården ska väntetiden inte överstiga 15 minuter från överenskommen tid.
  • Vid transport från sjukvården ska väntetiden inte överstiga 60 minuter för överenskommen tid.
Förbeställd transport beställs med fördel via denna webborder.
Direktbeställd transport (dvs beställning som gjorts kortare tid än 12 timmar före önskad hämtning)
  • Väntetiden ska vara max 2 timmar, oavsett om det är transport till eller från sjukvården.
Direktbeställning görs endast via telefon,
020-370 370 på kvällar och nätter
19:00-07:00, samt på helger hela dygnet.
Beställningslathund , , Prod, https://falckservices.falckcloud.se/GeoLogLTWS_Falck_Ostergotland_Prod/GeoLogLTWS.asmx